Archív

Podporujeme

Našej spoločnosti Owl company s.r.o. záleží na zdraví ľudí. Preto okrem iných subjektov podporila aj našu regionálnu nemocnicu v Komárne darovaním väčšieho množstva tekutých lipozomálnych vitamínov C pod názvom CEMSM. Teší nás, že vedemie nemocnice umožnilo rozdať predmetné vitamíny medzi pacientov nemocnice a zároveň ďakujeme pánovi doktorovi Podlupszkému za jeho ochotu a zaangažovanosť v tejto veci.

Okrem vyššie uvedeného naša spoločnosť pravidelne sponozruje rôzne aktivity, ako aj spriaznených  jednotlivcov.