Bankové spojenie

Owl company s.r.o.

Bankové spojenie:

ČSOB banka a.s.

4026749819-7500

alebo:

IBAN: SK04 7500 0000 0040 2674 9819

SWIFT: CEKOSKBX 

PLATBA KARTOU JE MOŽNÁ !