Kontakt

Owl company s.r.o.

Podzáhradná 791, 946 39 Iža, Slovenská republika

IČO: 51 283 697

iČ DPH: SK2120667494

e-mail:mobil: + 421 907 408 720

digilekaren@gmail.com

Bankové spojenie:

ČSOB banka a.s.

IBAN: SK04 7500 0000 0040 2674 9819

SWIFT: CEKOSKBX